Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm szybki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W piątek 2 marca 2007 Sejm głosował nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. W projekcie znalazły się zapisy dotyczące egzaminów eksternistycznych, możliwość nałożenia na szkoły obowiązku instalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed niebezpiecznymi stronami w Internecie, obowiązek wybrania przez szkołę jednego programu i jednego podręcznika dla danych zajęć edukacyjnych na trzy lata, nowy skład komisji przeprowadzającej konkurs na kuratora oświaty, poszerzone uprawnienia rady rodziców, możliwość wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego.

Projekt był opracowywany przez Komisję Nadzwyczajną „Solidarne Państwo” zamiast (jak to zwykle było) przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja nadzwyczajna liczy 24 posłów, z tego tylko czwórka ma związek z oświatą. Jednak brak doświadczenia nie spowolnił prac posłów, wprost przeciwnie. Liga Polskich Rodzin wniosła szereg poprawek znacznie wykraczających poza przedłożenie rządowe. Znalazła się wśród nich propozycja zmiany, która w istotny sposób ogranicza rolę samorządów terytorialnych przy wyborze dyrektora szkoły. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ten nowy zapis nie był w żadnym stopniu konsultowany z przedstawicielami władz lokalnych. Taki tryb prac nad ustawą jest łamaniem zasad demokracji.

Posłowie LPR zaproponowali również, aby do ustawy wprowadzić obligatoryjność mundurków w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na posiedzeniu plenarnym w późnych godzinach wieczornych Sejm przegłosował większość proponowanych zmian w ustawie o systemie oświaty, w tym nowy tryb powoływania dyrektorów szkół. Większości nie uzyskała, być może z powodu bałaganu wśród koalicji, propozycja wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego. Na koniec okazało się, że brak quorum uniemożliwia przegłosowanie całości ustawy. Marszałek Marek Jurek zwołał więc dodatkowe posiedzenie Sejmu na 7 i 8 marca. Wtedy, prawdopodobnie zakończy się pierwszy etap prac parlamentarnych nad nowelizacją systemu oświaty.
Irena Dzierzgowska, 2 marca 2007

Zobacz też:
Jaka będzie ta zmieniona oświata?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży