Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Szkoły źle chronią dane osobowe

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zdaniem Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dwa najważniejsze systemy informatyczne wykorzystywane w oświacie – SIO i „Hermes” – źle chronią dane osobowe.

Zastrzeżenia GIODO budzi m.in. niezmienianie co 30 dni haseł służących do uwierzytelniania użytkowników, brak odrębnych identyfikatorów dla poszczególnych użytkowników oraz systemów zabezpieczających przed utratą danych w razie awarii zasilania, a także nieprawidłowa ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wiele do życzenia pozostawia ochrona danych osobowych w poszczególnych szkołach. „Poddane kontroli szkoły problemy miały z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, co skutkowało przechowywaniem dokumentacji zawierającej dane osobowe w sposób umożliwiający dostęp do niej osobom nieupoważnionym, tj. na otwartych regałach i w niezamykanych szafach w pomieszczeniach, w których przebywały również osoby postronne” – napisano w sprawozdaniu z działalności GIODO przesłanym do Sejmu pod koniec sierpnia.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał też zalecenia dotyczące tego, co trzeba zmienić, aby szkoły oraz działające w MEN systemy informatyczne lepiej chroniły dane nauczycieli i uczniów.

W System Informacji Oświatowej znajdują się imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy, stopień awansu, zarobki i warunki zatrudnienia nauczycieli. W systemie Hermes prócz danych osobowych uczniów znajdują się również wyniki ich egzaminów.

Głos Nauczycielski, 31.08.2009, Gazeta Wyborcza, 10 września 2009
A.R./A.B./A.D., 10 września 2009

Zobacz też:
Kościół może zbierać dane o uczniach-katolikach

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży