Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Szkoły w społeczeństwie informacyjnym: plan działań

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało plan działań, wyznaczający szkołom i organom prowadzącym kierunki działania na drodze ku e-szkole.

„Niespotykana dotychczas dynamika i szybkość zmian we wdrażaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w światowej edukacji wymusza podjęcie natychmiastowych i wielokierunkowych działań" - czytamy w „Planie działań dotyczącym nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym”. Celem planu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym dzięki optymalnemu wykorzystaniu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji. Personalizacja kształcenia, odpowiednie przygotowanie nauczycieli, zasoby edukacyjne zorganizowane w postaci elektronicznych platform kształcenia - to niektóre z priorytetów strategicznych planu.

Planowane jest ma powstać Powszechna Sieć Edukacyjna. Dzięki szerokopasmowemu dostępowi do Internetu powstanie regionalna i krajowa infrastruktura dla usług edukacyjnych, oferowanych szkołom i placówkom. Do tego niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego przez organy prowadzące szkoły i placówki.

Plan zakłada utworzenie elektronicznych platform edukacyjnych, dla których opracowane zostaną standardy edukacyjne. Same platformy będą oferowane szkołom i placówkom lub organom prowadzącym przez dostawców usług internetowych. Otwarte Zasoby Edukacyjne to wspólna nazwa dla cyfrowych zasobów wszystkich portali. Portale te będą umożliwiały gromadzenie, ewaluację i użytkowanie oprogramowania edukacyjnego dostępnego dla szkół i placówek. Zasoby OZE powinny być dostępne dla wszystkich platform edukacyjnych.

W MEN postanie międzydepratamentalny zespół koordynujący, który zajmie się planowaniem, zharmonizowaniem działań i nadzorem merytorycznym nad wykonaniem wszystkich zadań.

Serwis Samorządowy PAP, 25.10.2010
A.B./A.D., 25 października 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży