Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Szkoły otrzymały drugą część „Naszego elementarza”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zakończyła się dystrybucja drugiej części „Naszego elementarza”. Ponad 550 tysięcy egzemplarzy trafiło do prawie 12 tysięcy szkół w całej Polsce. Pierwszoklasiści kończą pracę z pierwszą częścią darmowego podręcznika, z drugiej części będą korzystać przez kolejne trzy miesiące: grudzień, styczeń i luty.

Dystrybucja trzeciej części „Naszego elementarza” rozpocznie się w grudniu.

Kuratorzy oświaty dysponują „rezerwą podręcznikową”, czyli dodatkowymi egzemplarzami elementarza. Szkoły mogą z niej skorzystać w razie zniszczenia czy uszkodzenia podręcznika.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”.

MEN, 10.11.2014
A.B., 10 listopada 2014

Zobacz też:
Nie tylko darmowy elementarz (listopad 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży