Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Szkolnictwo zawodowe według IBE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Polskie uczelnie i szkoły zawodowe kładą zbyt duży nacisk na wiedzę uczniów, a zbyt małą na ich postawy - do takich wniosków doszli eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych po przeprowadzeniu specjalistycznych badań.

Badanie dotyczące mocnych i słabych stron kształcenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego w Polsce przeprowadzono w ubiegłym roku w ramach prac nad projektem Krajowych Ram Kwalifikacji. Z analizy SWOT wynika, że polski system szkolnictwa zawodowego zorientowany jest przede wszystkim na wiedzę i umiejętności odtwórcze. W dotychczasowych podstawach programowych kształcenia w zawodzie rozkład priorytetów przedstawiał się następująco: wiedza - 40 proc., umiejętności - 40 proc., a postawy - 20 proc. Tymczasem umiejętność analitycznego myślenia, samokształcenie oraz komunikowania się z otoczeniem są najczęściej wymienianymi cechami idealnych kandydatów do pracy.

Brak dopasowania standardów kształcenia do oczekiwań współczesnego rynku pracy widoczny jest też w przypadku szkolnictwa wyższego. Konieczna jest zmiana postawy poszczególnych nauczycieli i wykładowców do sposobu kształcenia. Zmiany w edukacji powinny dotyczyć w takiej samej mierze uczniów, jak nauczycieli i wykładowców.

Głos Nauczycielski, 29.02.2012, Serwis Nauka w Polsce, 1.03.2012
A.B./A.D., 1 marca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży