Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Szkoła Samodzielnego Myślenia – diagnoza kompetencji uczniów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Instytut Badań Edukacyjnych przygotowuje kolejne projekty, które mają sprawdzać umiejętność samodzielnego myślenia i posługiwania się wiedzą. W listopadzie ruszy badanie Szkoła Samodzielnego Myślenia. Umożliwi zainteresowanym szkołom pomiar umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem i umiejętności argumentacji (język polski) oraz umiejętności rozumowania, argumentowania i tworzenia strategii (matematyka).

Badanie ma dać nauczycielowi lub nauczycielce o wynikach uczniów i uczennic z jego klasy, a także dostarczyć narzędzi do lepszego rozwijania umiejętności, zarówno u uczniów słabych, jak i uczniów zdolnych.

Badanie składa się z trzech etapów: badań pilotażowych przeprowadzonych w II kwartale 2011 r., badań standaryzacyjne w II połowie 2011 r. oraz głównego badania w I kwartale 2012 r. Badanie będzie przeprowadzane w IV klasie szkoły podstawowej, I klasie gimnazjum, I klasie szkoły  ponadgimnazjalnej, ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

W 2011 r. badanie obejmie ok. 10 000 uczniów, czyli ok. 500 oddziałów w 350 szkołach. 

IBE, październik 2011
A.B./A.D., 20 października 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży