Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Szkoła katolicka nie może odmówić zatrudnienia osoby homoseksualnej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Komisja Europejska uważa, że pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska nie miała racji, twierdząc, że według prawa UE szkoła katolicka może odmówić zatrudnienia "zdeklarowanej lesbijce".

Komisja odpowiedziała na pytanie europosłów, Michaela Cashmanna i Raüla Romev, czy wyjątki w unijnych dyrektywach antydyskryminacyjnych pozwalają organizacji religijnej odmówić komuś zatrudnienia z powodu orientacji seksualnej.

"Dyrektywa 2000/78/WE zawiera ograniczony wyjątek dla organizacji religijnych od zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu. Wyjątek ten nie może dotyczyć innych niż religia podstaw" – napisała komisarz Viviane Reding. I podkreśliła, że odmowa zatrudnienia może nastąpić tylko ze względu na cechę nierozłącznie związaną z poprawnym wykonywaniem tej pracy. Nie widzi żadnego związku pomiędzy orientacją seksualną nauczyciela a dopuszczalnym wyjątkiem w dyrektywie.

Gazeta Wyborcza, 27.10.2010
A.B./A.D., 27 października 2010

Zobacz też:
ZNP protestuje przeciwko wypowiedzi minister Radziszewskiej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży