Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sześciolatki gotowe do nauki powinny się uczyć w szkole – uważa MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sześciolatki gotowe do nauki czytania i pisania powinny być przeniesione z przedszkola do szkoły – twierdzi resort edukacji. Zdaniem MEN, mimo że jest początek października, sześciolatki nadal można zapisywać do szkół. Zgodnie z uchwaloną w marcu tego roku nowelizacją ustawy o systemie oświaty na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Do szkoły może iść sześciolatek, który był objęty wychowaniem przedszkolnym lub który posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Przepisy nie określają terminów ich przyjęcia.

Zdaniem nauczycieli decyzję tę powinno się podjąć najpóźniej w październiku - później dzieciom będzie trudniej zaaklimatyzować się i nadrobić zaległości.

Nie wszystkie szkoły mają jednak dla nich miejsca. O tym, do kiedy można zapisać dziecko do szkoły, trzeba pytać organ prowadzący szkołę (najczęściej gminę) oraz jej dyrektora. Jeżeli ze względów organizacyjnych szkoła nie jest w stanie przyjąć dziecka, dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia. Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły, może przyjąć sześciolatka, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne. Ich brak może być podstawą odmowy przyjęcia.
Maja Majewska-Kokoszka z forumrodziców.pl zauważa jednak, że resort zamiast zachęcać do przenoszenia dzieci z przedszkoli do szkół, powinien pomyśleć o wprowadzeniu okresu przejściowego dla programów nauczania. Wyjaśnia, że w latach wprowadzania reformy nauczyciele przedszkolni oraz klas I–III powinni mieć możliwość korzystania ze starej i nowej podstawy programowej. Dzięki temu nie musieliby organizować tzw. tajnych kompletów zarówno w przedszkolach, jak i szkołach.

Marek Zborowski-Weychman, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach, który ma wolne miejsca dla sześciolatków, przyznaje, że w pierwszych klasach są głównie siedmiolatki, które uczą się od początku tego, co już poznały w przedszkolu. On także uważa, że reforma powinna wprowadzać okres przejściowy dla programów nauczania.

Gazeta Prawna, 12.10.2009
A.B./A.D., 12 października 2009

Zobacz też:
...a sześciolatki w przedszkolach uczą się potajemnie

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży