Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

System Informacji Oświatowej w Sejmie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży został ponownie skierowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. Debata nad projektem odbyła się w czwartek, zgłoszono jedną poprawkę. System Informacji Oświatowej działa od 2005 roku, docelowo ma zastąpić zbieranie danych dotyczących edukacji przez Główny Urząd Statystyczny.
Zgodnie z projektem nowelizacji, System Informacji Oświatowej ma obejmować m.in. dane na temat wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dane o liczbie nauczycieli, którzy w danym roku kalendarzowym zaprzestali lub zaprzestaną świadczenia pracy a także dane dotyczące udzielania przez samorządy pomocy materialnej w ramach programów wyrównywania szans edukacyjnych.
(Serwis samorządowy PAP 12.01.2007)
A. D., 12 stycznia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży