Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Swoboda w wyborze lektur

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają pracę nad reformą programową. Ta wielka zmiana, częściowo związana z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, a częściowo z próbą unowocześnianie polskiej szkoły, ma wejść w życie w roku szkolnym 2009/2010.

Tymczasem w Biuletynie Informacji Oświatowej opublikowany został projekt rozporządzenia (wersja z dnia 16 czerwca 2008) zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ten projekt dotyczy jedynie zmiany listy lektur z języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV – VI), w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych – liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, liceach i technikach uzupełniających. Projekt wchodzi w życie 1 września 2008 roku.

Trudno jest szczegółowo porównywać propozycje obu dokumentów. Na pewno mocno różnią się one między sobą. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenie czytamy „Nowelizacja (...) ma na celu ograniczenie wykazu lektur obowiązkowych na rzecz zwiększenia swobody nauczyciela w doborze utworów literackich.” I dalej „Wejście w życie zmian w roku szkolnym 2008/2009 nie będzie miało bezpośredniego wpływu na programy nauczania i podręczniki szkolne (...).”

Trudno jednak zrozumieć, jaki jest sens wprowadzenie nowego kanonu lektur na jeden, przejściowy rok szkolny? Nauczyciele dowiedzą się o zmianie na początku roku szkolnego i będę musieli dostosować do wykazu programy i rozkłady materiału. Co więcej, po wpadce z zadaniem 32 na egzaminie gimnazjalnym, nauczyciele ostrożnie podchodzą do obietnic swobody wyboru lektur. Co bowiem się stanie, jeśli na egzaminie, wbrew zapowiedziom MEN znowu pojawi się konkretna lektura?

Dwie zapowiadane zmiany – jedna od września 2008, druga od września 2009 robią wrażenie nieskoordynowanych działań MEN. Wprowadzają niepotrzebny niepokój wśród nauczycieli. Lepiej byłoby poczekać na reformę programową, dostosowane do niej programy, podręczniki i wyjaśnienia, jakie będą konkretne wymagania egzaminacyjna.

17 lipca odbyła się w Ministerstwie Edukacji Narodowej konferencja prasowa, której tematem była lista lektur zawarta w nowym projekcie podstawy programowej (wchodzi w życie w 2009). Nowa podstawa ustala to, co będzie wymagane od ucznia na danym etapie kształcenia: - Pięć obowiązkowych lektur to nie żart, tylko obowiązek ucznia, żeby te lektury przeczytać, a nauczyciela, żeby ucznia o nich nauczyć – mówił podczas wiceminister Zbigniew Marciniak. Według prof. Sławomira Żurka, który kierował zespołem przygotowującym projekt podstawy dotyczący części humanistycznej, w tym kanonu lektur, uczeń powinien mieć umiejętność interpretacji i analizy pism kultury. Wszystkie wymagania mają taki układ, aby polonista w szkole ponadgimnazjalnej zaufał poloniście na poziomie gimnazjalnym poprzez jasny zapis prawny, który będzie pokazywał, czego polonista na wcześniejszym etapie nauczył. Według dr Krzysztofa Biedrzyckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaproponowane lektury są dostosowane do kolejnych etapów nauczania. W szkole podstawowej pojawią się lektury przyjazne i łatwe w czytaniu. W gimnazjum będą wprowadzone stopniowo ambitniejsze pozycje. W szkole ponadgimnazjalnej pojawią się już arcydzieła literatury. - Im niższy szczebel szkoły, tym większą swobodę doboru lektur będzie miał polonista. Bo na niższym poziomie uczymy umiejętności a na wyższym wiedzy. - tłumaczył dr K. Biedrzycki.

MEN, 17.07.2008
I. D., 17 lipca 2008

Zobacz też:
List Monitora do minister Hall w sprawie trybu prac nad podstawą programową
Kanon lektur bez zmian

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży