Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Świetny wynik w badaniach ICILS

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Uczniowie i uczennice II klas gimnazjów w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS). Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił wyniki badania ICILS, które mierzy gotowość uczniów i uczennic do życia w „cyfrowej rzeczywistości”. Badanie sprawdzało, jak gimnazjaliści i gomnazjalistki potrafią ocenić, przekształcić i podzielić się informacją przy użyciu komputera.

Polscy uczniowie i uczennice znaleźli się w czołówce krajów z najwyższymi wynikami. Mają kompetencje porównywalne z rówieśnikami z Norwegii, Danii, Australii i Kanady. Istotnie lepsi od nich okazali się tylko Czesi i Czeszki, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w ICILS.

Badanie ICILS przeprowadzono w Polsce w 2013 r. Wzięło w nim udział 2870 uczniów i uczennic II klasy gimnazjum ze 157 szkół oraz 2228 nauczycieli i nauczycielek.

Najważniejszą częścią badania był test, który uczniowie i uczennice rozwiązywali przy użyciu komputera. Wypełniali też kwestionariusz. Dzięki niemu zebrano dane na temat środowiska uczniów i uczennic, dotychczasowych doświadczeń komputerowych oraz postaw wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nauczyciele i nauczycielki badanych uczniów i uczennic również wypełniali specjalnych kwestionariusz, dotyczący m.in. wykorzystywania komputerów w szkole i poza nią oraz tego, jak sami oceniają swoje kompetencje w używaniu komputera.

W Polsce wyższe wyniki uzyskiwały dziewczęta. Przeciętne kompetencje komputerowe i informacyjne u uczniów były tym lepsze, im w większej miejscowości mieszkali. Najniższe mieli uczniowie szkół wiejskich.

Eksperci IBE zauważają, że wysoki wynik polskich uczniów i uczennic wiąże się raczej z ich indywidualnymi doświadczeniami niż z tym, jaka jest i jak pracuje ich szkoła.

Z badania ICILS wynika, że polskie szkoły na tle innych krajów mają dość skromną technologiczną infrastrukturę informatyczną, w tym nawet tę podstawową, czyli komputery osobiste. Liczba komputerów w szkole jest bardzo słabo związana z liczbą uczniów uczących się w placówce.

41 proc. polskich nauczycieli wykorzystuje komputer na lekcji co najmniej raz w tygodniu – najrzadziej spośród nauczycieli z 20 krajów objętych badaniem. Z kolei jeśli chodzi o wykorzystanie komputerów w życiu prywatnym – polscy nauczyciele są w czołówce.

IBE, 20.11.2014
A.B., 20 listopada 2014

Zobacz też:
Edukacja na wsi (maj 2011)
Dziewczynki nie gorsze od chłopców (czerwiec 2009)
Raporty opracowane w ramach projektu Dzieci sieci

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży