Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Stypendia Ministra Edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
1 października 2007 roku w MEN odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/2007. Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3 200 zł. W tym roku stypendium otrzymało 300 uczniów.

Uczniowie ze szkół zawodowych stanowią niewiele ponad 12% ogółu tegorocznych stypendystów; są to głównie uczniowie technikum. Wśród stypendystów przeważają chłopcy: dziewczęta stanowią 25,6% ogółu stypendystów.

MEN, 1.10.2007
A. D., 7 października 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży