Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Strategia „Europa 2020”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłuchała informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących przygotowań i prac nad budowaniem strategii „Europa 2020” w obszarze polskiej oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego.

Podsekretarz stanu w MEN Lilla Jaroń, przedstawiła ogólne założenia przyjętego przez Komisję Europejską w marcu 2010 roku dokumentu „Europa 2020 - Strategia dla wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Głównymi jej celami są: oparcie wzrostu gospodarczego na wiedzy oraz kształtowanie zasobów ludzkich w kierunku rozwoju kwalifikacji sprzyjających dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.

Wg sprawozdania, celem strategii realizowanym przez MEN jest podniesienie poziomu wykształcenia poprzez zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę na poziomie ponadgimnazjalnym. Działania MEN mają na celu osiągnięcie wskaźnika na poziomie 4,5% w 2020 r., m.in. poprzez wprowadzenie do szkół modelu kształcenia przygotowującego do uczenia się przez całe życie, indywidualizację procesu kształcenia, konsolidację zasobów oświatowych, unowocześnianie i integrowanie systemu zarządzania w oświacie, modernizację kształcenia zawodowego, wprowadzanie nowych form edukacji dorosłych, upowszechnianie wychowania przedszkolnego.

W dyskusji posłowie wyrazili m.in. obawę w kwestii braku wypełnienia kryteriów, zwłaszcza w obszarze finansowania badań i rozwoju; zwrócili uwagę na problem jakości kształcenia w oświacie i szkolnictwie wyższym, na kwestię braku środków inwestycyjnych na badania i rozwój w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Sejm RP, 12.05.2011
A.B./A.D., 12 maja 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży