Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Strajk ostrzegawczy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
15 maja Roman Giertych po raz pierwszy (od objęcia urzędu) spotkał się ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Zadeklarował, że będzie się starał znaleźć pieniądze dla nauczycieli w przyszłorocznym budżecie.

Minister nie przekonał związkowców. ZNP zapowiada na 29 maja strajk ostrzegawczy, który ma objąć dwie pierwsze godziny zajęć w szkołach i przedszkolach. Nie będą wtedy czynne nawet świetlice. Związkowcy poproszą rodziców, by w tym czasie zaopiekowali się dziećmi.

Na stronie internetowej MEN ukazał się list Romana Giertycha do prezesa ZNP. Minister ostrzega: „Chciałem Pana poinformować, że zapowiadana forma strajku jest w moim przekonaniu całkowicie nielegalna, a konsekwencje naruszenia prawa poniosą osoby za to odpowiedzialne. Jakiekolwiek działania mające blokować dostęp dzieci do szkół uznaję również za bezprzykładne naruszenie etyki zawodowej. Wzywam Pana do natychmiastowego zaprzestania przygotowań do takich działań”.

W odpowiedzi na list ministra Giertycha, dotyczący nielegalności planowanego strajku Sławomir Broniarz napisał m.in.:„ przypominam, iż zgodnie art. 39 ustawy o systemie oświaty, opiekę nad uczniami sprawuje dyrektor szkoły lub placówki. Zatem to dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia uczniom opieki również w tych placówkach, gdzie 29 maja pracownicy oświaty przystąpią do dwugodzinnego strajku ostrzegawczego”.
(Gazeta Wyborcza, Głos Nauczycielski 16.05.2007 i 17.05.2007)
I. D., 20 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży