Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Stanowisko ZNP w sprawie statusu zawodowego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej ZNP opublikowane zostało stanowisko Zarządu Głównego ZNP w sprawie statusu zawodowego nauczycieli. W stanowisku czytamy:

„Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego stwierdza, że propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zmian statusu zawodowego nauczycieli są nie do przyjęcia przez środowisko nauczycielskie. Proponowana głęboka decentralizacja w zakresie czasu pracy nauczycieli, wynagrodzeń, zatrudniania, awansu zawodowego doprowadzi do destabilizacji zawodu i osłabi jego prestiż.

ZNP zdecydowanie sprzeciwia się:
- objęciu Kartą Nauczyciela tylko tzw. nauczycieli "tablicowych",
- określaniu pensum dydaktycznego na poziomie szkoły,
- określaniu czasu pracy i urlopu dla nauczycieli innych niż "tablicowi" na poziomie lokalnym,
- włączeniu do systemu wynagrodzeń funduszu świadczeń socjalnych, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz środków przeznaczonych na urlopy dla poratowania zdrowia,
- dalszej decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli,
- zmianie zasad zatrudniania nauczycieli,
- zwiększeniu pensum dydaktycznego między innymi poprzez ustawowe określenie rocznej minimalnej liczby godzin dla nauczycieli "tablicowych",
- przedstawionej koncepcji uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.”

16 grudnia kierownictwo ZNP przekazało na ręce minister Katarzyny Hall wniosek w sprawie zawieszenia prac Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli. Zdaniem ZNP prace Zespołu powinny być wznowione po zakończeniu prac zespołów: ds. struktury wynagrodzeń nauczycieli oraz ds. warunków i czasu pracy nauczycieli, a także przedstawieniu wyników kompleksowych badań w zakresie warunków i czasu pracy nauczycieli.

ZNP, 15.12.2010, ZNP, 16.12.2010
A.B./A.D., 16 grudnia 2010

Zobacz też:
Ile godzin pracują nauczyciele? (czerwiec 2008)
Projekty nowych zasad wynagradzania nauczycieli (listopad 2009)
IBE zaczyna badać czas pracy nauczycieli (grudzień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży