Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Stanowisko ZNP w sprawie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej ZNP opublikowane zostało stanowisko Zarządu Głównego Związku w sprawie reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Zdaniem ZNP wdrażanie zmian programowych i organizacyjnych w szkołach ogólnokształcących oraz modernizacja szkolnictwa zawodowego nie zostały przygotowane w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów. Na realizację reformy nie zabezpieczono środków błędnie przyjmując, że zmiany nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zarząd Główny ZNP wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia właściwych warunków do wdrożenia reformy.

ZNP, 23.03.2012


A.B./A.D., 23 marca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży