Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Stanowisko uczestników VIII Kongresu Gmin Wiejskich

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W stanowisku przyjętym przez VIII Kongres Gmin Wiejskich uczestnicy apelują o podjęcie przez rząd i parlament prac nad opracowaniem standardów oświatowych i nowelizacją Karty Nauczyciela. Chcą również zwiększenia środków na oświatę w budżecie państwa. Samorządowcy uważają, że status zawodowy nauczyciela powinien być uzależniony od rzeczywistych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. Zarobki powinny zależeć od typu szkoły, w której pracuje nauczyciel.

Samorządowcy obawiają się, że w roku 2008 może zabraknąć środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Wyliczają, że wzrost subwencji oświatowej powinien wynieść co najmniej 1,3 mld zł a nie 800 mln zł, jak przyjęto w projekcie ustawy budżetowej. Już rok 2007 był trudny dla oświaty, samorządy zmuszone były niejednokrotnie dopłacać do subwencji, co ograniczyło wykonywanie zadań własnych lub prowadziło do zaciągania kredytów w bankach.

Serwis Samorządowy PAP, 19.10.2007
I. D., 26 października 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży