Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Stanowisko samorządów w sprawie Karty Nauczyciela

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Karta Nauczyciela tylko dla tzw. nauczycieli tablicowych, zwiększone o dwie godziny pensum i rezygnacja ze średnich wynagrodzeń - to postulaty strony samorządowej, zawarte w stanowisku, które zostało przekazane do MEN.

„Karta Nauczyciela uchwalona przez Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w roku 1982 powstała w nieistniejącej od dziesięcioleci rzeczywistości ustrojowej, społecznej i cywilizacyjnej. Sześćdziesiąt nowelizacji tej Ustawy, dokonanych na przestrzeni trzydziestu lat nie mogło jej unowocześnić. Przeciwnie, zmiany dokonywane pod wpływem bieżących zdarzeń psuły jej wartość jako dokumentu stanowiącego prawo" – napisali samorządowcy.

Wśród postulatów jest też uproszczenie systemu wynagrodzeń nauczycielskich oraz wycofanie „niekonstytucyjnych i nielogicznych" zapisów, dotyczących średnich pensji. Płaca nauczyciela miałyby się składać z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy. Zakładana jest również likwidacja dodatków wiejskiego i mieszkaniowego. Samorządowcy chcą też m.in. zmiany zasad udzielania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia oraz modyfikacji systemu awansu zawodowego. Do zawodu nauczycielskiego miałby trafiać stażysta z przygotowaniem praktycznym potwierdzonym egzaminem. Zaś ostatni stopień awansu - nauczyciela dyplomowanego - byłby tytułem honorowym.

Stanowisko przygotowali przedstawiciele samorządów zasiadający w zespole, pracującym nad nową Kartą Nauczyciela. Ze względu na wagę postulatów w przeddzień plenarnego posiedzenia zostały one zaakceptowane przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Serwis Samorządowy PAP, 3.03.2011
A.B./A.D., 3 marca 2011

Zobacz też:
Zmiany w Karcie Nauczyciela – propozycja samorządów

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży