Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Stała opłata za przedszkole niezgodna z prawem

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, podobnie jak wcześniej WSA we Wrocławiu, uznał za niezgodną z prawem uchwałę rady gminy w Czersku w sprawie opłaty stałej za przedszkole. Sąd uznał, że uchwała jest niezgodna z ustawą oświatową, która stanowi, że opłata dodatkowa za przedszkole nie może mieć charakteru stałego. Zdaniem sędziów nie wolno pobierać pieniędzy za przedszkole, nie uzależniając wysokości kwoty od czasu pobytu dziecka w placówce czy korzystania z dodatkowych, ponadprogramowych zajęć. Na dobrą sprawę rodzic nie wie, za co płaci.

Podobne opłaty funkcjonują, czasem pod innymi nazwami, na mocy uchwał rad gmin i miast w całej Polsce. Po wyroku w Czersku pobieranie opłaty stałej (124 zł) zostało zawieszone. Rada gminy podkreśla jednak, że przedszkola nie będą bezpłatne. Urzędnicy przygotowują nowy projekt uchwały regulującej opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu.

Polska – Dziennik Bałtycki, 14.04.2009
A.D./A.B./A.R., 14 kwietnia 2009

Zobacz też:
Opłata stała w przedszkolach nielegalna

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży