Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Środki unijne na edukację

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W latach 2007-2013 na wsparcie edukacji przeznaczonych zostanie pięciokrotnie więcej środków niż dotychczas – mówiła na niedawnej konferencji prasowej minister Grażyna Gęsicka.

Na projekty z zakresu edukacji ma w kolejnych siedmiu latach zostać wydane ok. 13 mld zł z regionalnych programów operacyjnych i Programu Kapitał Ludzki. W ramach programów regionalnych realizowane będą projekty związane z rozwojem infrastruktury – budowa i modernizacja budynków szkolnych, sal gimnastycznych, internatów. W Programie Kapitał Ludzki wsparcie dla edukacji przewidziano w dwóch priorytetach: w Priorytecie III – Wysoka jakość systemu oświaty oraz w Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. W ramach Priorytetu III, wdrażanego na poziomie centralnym, realizowane będą projekty dotyczące m.in. rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych, modernizacji nadzoru pedagogicznego, stworzenia narzędzi do monitorowania i ewaluacji systemu oświaty, zwiększenia efektywności systemu kształcenia nauczycieli.

Priorytet IX, realizowany przez samorządy województw, będzie ukierunkowany na upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na wsi, wyrównywaniu szans edukacyjnych zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych, podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, oraz wsparcia kadr systemu oświaty.

Serwis Samorządowy PAP, 6.09.2007
A. D., 12 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży