Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Środki na organizację nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN zamieściło wyjaśnienie dotyczące zapisu w ustawie okołobudżetowej dotyczącego wydzielenia z subwencji oświatowej puli środków na organizację nauki i metod pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do ustawy wprowadzono zapis nakładający na samorząd obowiązek przeznaczania na te zadania środków w wysokości nie niższej niż zostały na nie naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta wynieść ma w 2015 r. ponad 2 mld 400 mln zł.

Zamieszczamy fragment wyjaśnienia MEN: "W opinii MEN, przez wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach wychowania przedszkolnego ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, należy rozumieć wydatki na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w tym w odpowiedniej części również wydatków: na utrzymanie budynku, związanych z administracją szkoły, na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, na wynagrodzenie dyrektora i wicedyrektorów szkoły, itp."

Interpretację krytykuje Głos Nauczycielski, w którym napisano, że pieniądze zarezerwowane w subwencji na pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będzie można wydać np. na pensję dyrektora szkoły czy utrzymanie budynku.

MEN 22.04.2015 r., Głos Nauczycielski, 24.04.2015
A.B. , 24 kwietnia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży