Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sprawdzian dla szóstoklasistów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
8 kwietnia ponad 388 tysięcy szóstoklasistów i szóstoklasistek napisało obowiązkowy sprawdzian kompetencyjny podsumowujący naukę w szkole podstawowej.

Sprawdzian po szóstej klasie ma badać nie tylko wiedzę, ale także umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia podstawówki. W zestawie było 25 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte, w których należało wskazać prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych.

W tegorocznym sprawdzianie było wiele motywów sportowych. Zadania odnosiły się m.in. do cytowanych tekstów: książki "Pół wieku z piłką" piłkarza i trenera Kazimierza Górskiego oraz do fragmentu Wikipedii o tym, czym jest bieg maratoński. Ponadto w teście pojawił się wiersz Tadeusza Kubiaka "Łyżwiarka". W trakcie egzaminu uczniowie i uczennice musieli się wykazać umiejętnościami rozumienia tekstu, interpretacji wiersza, liczenia oraz odczytywania informacji o figurach geometrycznych.

Wyniki będą znane pod koniec maja. Wszyscy uczniowie i uczennice, którzy do niego przystąpili, mają prawo do miejsc w gimnazjach; jeśli zatem będą chcieli dostać się do gimnazjum rejonowego, liczba punktów, uzyskanych na sprawdzianie, nie będzie miała znaczenia. Jednak w przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych lub społecznych, wynik sprawdzianu może zadecydować o przyjęciu. Osoby, które z powodu wypadków losowych nie mogły przystąpić do sprawdzianu, pisać go będą 8 czerwca.

Jeśli chodzi o procedury zdawania egzaminu, w tym roku wprowadzono zasadę wpisywania przez uczniów i uczennice na arkuszach numerów PESEL. Ma to ułatwić śledzenie postępów uczniów w kolejnych sprawdzianach.

Arkusze egzaminacyjne opublikowane zostały na stronie internetowej CKE.

Dziennik Polska, 7.04.2010, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, 9.04.2010
A.B./A.D., 9 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży