Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na spotkaniu zespołu ds. statusu zawodowego, które odbyło się 15.12., dyskutowano o propozycjach MEN wprowadzenia zmian w Karcie Nauczyciela. Ministerstwo proponuje m.in. dłuższy czas pracy nauczyciela, egzamin do zawodu, trzyletnie kontrakty dla początkujących, krótsze wakacje dla tych, którzy nie uczą przy tablicy (np. bibliotekarzy), to, by dyrektor decydował o pensji i liczbie godzin lekcyjnych nauczyciela na podstawie oceny jego pracy, nieco wyższe pensje, koniec niektórych dodatków.

Według „Gazety Wyborczej” zmiany mają dotyczyć przede wszystkim zwiększenia czasu pracy nauczycieli i nauczycielek, którzy, według założeń MEN, więcej czasu powinni poświęcać zarówno mniej zdolnym uczniom i uczennicom, jak i tym szczególnie uzdolnionym; szkoły powinny też być dłużej otwarte dla młodszych dzieci, by umożliwić ich rodzicom pracę. MEN chce, by 18 godzin stanowiło minimum, a nauczyciele w ramach etatu prowadzili więcej zajęć. Ministerstwo uspokaja równocześnie, że tygodniowy limit będzie niższy od 40 godzin zapisanych w kodeksie pracy.

Nauczycieli należy podzielić na pracujących "przy tablicy" i pozostałych - pedagogów, psychologów, bibliotekarzy czy urzędników z kuratorium. Ta druga grupa może stracić długie wakacje i pracować dłużej w ciągu dnia – MEN chce, by określały to samorządy.
Nauczyciele powinni dostać trochę wyższą pensję zasadniczą w zamian za likwidację niektórych dodatków do pensji, np. wiejskiego. Teraz nauczycielskie zarobki to pensja zasadnicza i kilkanaście dodatków, które stanowią czasem nawet jedną trzecią płacy.

MEN chce także zmienić zasady awansu nauczyciela. Proponuje, by nauczycielski staż zaczynał się już na studiach i kończył egzaminem uprawniającym do zawodu - podobnie jak lekarski egzamin państwowy dla lekarzy. Potem - pierwszy kontrakt w szkole na trzy lata. Dobra ocena dyrektora pozwala przedłużyć nauczycielowi umowę na kolejne trzy lata. Zła - nauczyciel musi szukać nowej pracy, na czas określony. Po sześciu latach kolejny egzamin - na nauczyciela mianowanego. Daje prawo do samodzielnej pracy i szansę na większe zarobki, jeśli nauczyciel będzie pracował więcej przy tablicy. O tym, ile ma pracować i za ile, miałby decydować dyrektor szkoły.

Osiągnięcie stopnia nauczyciela dyplomowanego byłoby możliwe dopiero po 20 latach pracy. O tym, kto awans dostanie, decydowaliby razem z dyrektorem rodzice oraz uczniowie

Pomysły MEN popierają samorządowcy, w większości także dyrektorzy szkół, związkowcy bronią dotychczasowych zapisów. Stanisław Broniarz, prezes ZNP, mówi: „Nie zgadzamy się na to, żeby dyrektor decydował o każdym kroku nauczyciela i o wysokości jego zarobków. Dlaczego on ma mówić nauczycielom: ty pracujesz 20 godzin w tygodniu, a ty 26? Na podstawie subiektywnego sądu? Dyrektorzy szkół są bardzo zależni od samorządów i tak naprawdę nie podejmą samodzielnych w tej sprawie decyzji. Nie wierzę, że samorządy będą w stanie ustalić obiektywne kryteria oceny pracy nauczyciela.”

Związek deklarujecie chęć rozmów w sprawie zmiany ścieżki awansu nauczycieli ale uważa, że w tej sprawie rząd nie ma dobrych propozycji i chce tylko opóźniać zdobywanie poszczególnych stopni awansu. „Tymczasem z aktualną Kartą nauczyciela w szkole nie dzieje się źle: uczniowie poprawiają wyniki w europejskim badaniu umiejętności PISA” – mówi prezes ZNP.

Min. Hall zdecydowała, że przedłuży prace zespołu do czerwca, aby wynegocjować wspólnie konkrety. Mimo oporu związków przy poparciu samorządów wybrane propozycje mogą w przyszłym roku stać się założeniami do nowej ustawy – Karta nauczyciela.

Gazeta Wyborcza, 16.12.2010
A.B./A.D., 16 grudnia 2010

Zobacz też:
Posiedzenie Zespołu ds. analizy warunków i czasu pracy nauczycieli (wrzesień 2010)
Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli (październik 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży