Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spotkanie w sprawie podwyżek dla nauczycieli i nauczycielek

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od września nauczyciele i nauczycielki otrzymają kolejną podwyżkę. Kwota bazowa określona w ustawie budżetowej, będąca podstawą wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli, wzrośnie z 2286,75 zł do 2446,82 zł. Zanim to jednak nastąpi, MEN musi zmienić załącznik do rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia. ZNP zapowiada, że będzie domagać się realizacji obietnic, dotyczących 8% podwyżki.

17 maja w MEN odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa ministerstwa z przedstawicielami związków zawodowych działających w oświacie w sprawie projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń.

Wiceminister Lilla Jaroń przedstawiła projekt rozporządzenia płacowego, zgodnie z którym od września tego roku płaca zasadnicza nauczyciela stażysty ma wynosić 2039 zł, kontraktowego: 2099 zł, mianowanego: 2382 zł, dyplomowanego: 2798 zł.

„Resort nie przygotował bardzo ważnej dla nas informacji o procentowym udziale poszczególnych składników pensji nauczycieli w zależności od ich stopnia awansu zawodowego. Ta informacja pozwoli nam ocenić, czy istnieje jeszcze przestrzeń do podniesienia wynagrodzeń nauczycieli, bo być może niektóre wysokości dodatków są po prostu przeszacowane” – powiedział prezes ZNP, Sławomir Broniarz. Dlatego kolejne spotkanie odbędzie się 2 czerwca.

Gazeta Prawna, ZNP, 17.05.2010
A.B./A.D., 17 maja 2010

Zobacz też:
O płacy i pracy polskich nauczycieli (październik 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży