Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spotkanie nowej minister edukacji z ZNP

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W spotkaniu, które miało miejsce w resorcie edukacji, wzięli udział prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania prezes ZNP przedstawił postulaty środowiska oświatowego związane przede wszystkim ze zwiększeniem nakładów na edukację, wzrostem płac, obroną publicznych szkół i przedszkoli, kształceniem i doskonaleniem nauczycieli, finansowaniem edukacji przedszkolnej z budżetu państwa, zaprzestaniem łamania prawa oświatowego przez niektóre samorządy. Mówił także o obawach środowiska, jakie pojawiły się po zapowiedzi likwidacji gimnazjów i wycofania dzieci sześcioletnich ze szkół podstawowych. Przedstawił stanowisko ZNP ws. gimnazjów i obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich.

Szef Związku mówił także o pomyśle ZNP powołania przy Prezydencie RP okrągłego stołu ds. edukacji.

Strony zgodziły się, że wszelkie zmiany powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi.

Szefowa MEN przypomniała, że od objęcia przez nią urzędu Ministra Edukacji Narodowej rozpoczęła ogólnopolską debatę o oświacie. Zadeklarowała, że debata ma być możliwie jak najszersza. Minister przypomniała także, że nie ma jeszcze projektu ustawy dotyczącego wygaszania gimnazjów i że wszelkie związane z tym wyliczenia, dotyczące np. zwolnień nauczycieli, pozostają wyłącznie hipotetyczne.

Pytana o kolejny przygotowywany projekt (dotyczący podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do siedmiu lat) i związane z nim obawy ZNP, Anna Zalewska przypomniała, że propozycje nowych regulacji będą gotowe za kilka dni i że obawy o konsekwencje finansowe tego projektu są niesłuszne.

W trakcie spotkania z przedstawicielami ZNP szefowa MEN rozmawiała także m.in. o zmianie ustawy o systemie oświaty. "W tej kwestii mamy pełną zgodę. Będziemy robić to razem. Ustawa o systemie oświaty musi być napisana w momencie, kiedy podejmiemy decyzję o tym, w jaki sposób i w którym kierunku zmieniamy system edukacji. A to może stać się dopiero po społecznej debacie. Będą w niej uczestniczyć wszyscy, którzy będą chcieli w niej uczestniczyć" – powiedziała minister edukacji.

Anna Zalewska pytana o ewentualne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 2016 r. zaznaczyła, że „nie możemy na ten temat dyskutować, bo nie my jesteśmy gospodarzem tej ustawy budżetowej”.

"Doceniamy otwartość minister edukacji, ale czekamy na konkrety i szczegóły proponowanych rozwiązań, czyli projekty ustaw" – komentował tuż po spotkaniu prezes ZNP, Sławomir Broniarz.

MEN, 25.11.2015, ZNP 25.11.2015
A.D., S.K., 25 listopada 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży