Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
13 lutego odbyło się w MEN spotkanie Zespołu do Spraw Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym.

MEN, 13.02.2008
I. D., 13 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży