Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spotkania nowej Minister Edukacji z oświatową Solidarnością

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Głównym tematem spotkań z oświatową "Solidarnością" była likwidacja tzw. godzin karcianych. Minister Edukacji zadeklarowała, że przygotowywana już jest odpowiednia nowelizacja Karty Nauczyciela. Stwierdziła, że godziny karciane to "niepotrzebna biurokracja", i praca, za którą nauczyciele nie otrzymują za nie wynagrodzenia. "Nauczyciele nadal będą pracować z uczniami, ale nie będą musieli opisywać tych działań w szeregu dokumentów" – powiedziała.

Zdaniem szefowej MEN godziny karciane znikną od przyszłego roku szkolnego. Związkowcy pozytywnie ocenili tę zapowiedź. Zgadzają się również na inne zaplanowane przez minister edukacji zmiany: wzmocnienie pozycji nauczyciela oraz odbiurokratyzowanie szkoły.

Przedstawiciele KSOiW NSZZ „Solidarność” wyrazili także oczekiwanie, że decyzja o zmianie w ustroju szkolnym, polegająca na stopniowym wygaszaniu gimnazjów, będzie wypracowana w drodze rzeczywistego dialogu społecznego, po dogłębnej analizie podstawy programowej oraz skutków planowanych zmian.

"Tak właśnie się stanie. Zaplanowaliśmy bardzo szerokie konsultacje. Nie podejmiemy żadnej decyzji bez skonsultowania jej z nauczycielami. To będzie rzeczywisty dialog" – zadeklarowała szefowa MEN.

Drugie spotkanie MEN z "Solidarnością" także poświęcone było przede wszystkim kwestii "godzin karcianych".

MEN, 20.11.2015, 10.12.2015
A.D., S.K., 10 grudnia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży