Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spór o podwyżki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
1 lutego wiceminister Sylwia Sysko-Romańczuk (która w imieniu MEN prowadzi negocjacje płacowe ze związkami) poinformowała PAP, że propozycja MEN, aby płace zasadnicze nauczycieli wzrosły o 5% pozostaje aktualna. Wedle Sysko-Romańczuk przed ostatnią rundą negocjacji związkowcy przedstawili dodatkowe żądania (w tym zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli o najniższych kwalifikacjach – czyli bez dyplomu licencjata); ich spełnienie spowodowałoby, że średnia podwyżka wyniosłaby 3,9%.
Zgodnie z propozycją Ministerstwa Edukacji Narodowej, pensje nauczycielskie wzrosną o 28–82 zł brutto. Wprowadzenie 7%p podwyżek, których domagają się związkowcy oznaczałoby wzrost płac o 81- 146 zł.
W piątek swoje stanowisko na temat podwyżek przedstawiło ZNP. Związek domaga się 7% podwyżek i wskazuje skąd, zdaniem związkowców, można pozyskać środki na ten cel. Zdaniem ZNP, MEN przeszacował wysokość środków, przeznaczonych na godziny ponadwymiarowe. Ponadto pewne środki można też uzyskać, zmieniając przepisy emerytalne, dotyczące nauczycieli. Pełny tekst oświadczenia ZNP znajduje się na stronach internetowych Związku.
Również OPZZ krytycznie ocenia złożoną przez MEN propozycję 3,9% podwyżki płac dla nauczycieli i popiera postulaty ZNP, dotyczące podwyżki 7%. OPZZ w oświadczeniu, wydanym 2 lutego, wzywa Ministerstwo Edukacji Narodowej do poważnego potraktowania dialogu społecznego z nauczycielami i wyraża obawę, że obecna propozycja MEN obniża prestiż środowiska nauczycielskiego.
Tymczasem, wg informacji, podanych w Serwisie Samorządowym PAP, bez względu na to, czy podwyżki wyniosą 3,9%, 5% czy 7%, samorządy będą musiały dołożyć do nich z własnej kasy. Nie wiadomo, ile – najprawdopodobniej w każdym samorządzie będzie to wyglądało inaczej. Dodatkowe 500 mln zł na podwyżki dla nauczycieli zwiększy subwencję oświatową, dzieloną zgodnie z algorytmem, który odnosi się do liczby uczniów, a nie do liczby nauczycieli. Nie ma więc bezpośredniego związku między wysokością subwencji rzeczywistymi kosztami płac nauczycielskich.
("Gazeta Prawna" 01.02.2007; "Głos Nauczycielski" 02.02.2007; www.znp.edu.pl, Dziennik Internetowy PAP 02.02.2007, Serwis Samorządowy PAP 06.02.2007)
A. D., 8 lutego 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży