Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spór o dodatkową godzinę

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 1 września nauczyciele mają obowiązek prowadzenia w ramach pensum jednej godziny tygodniowo dodatkowych zajęć dydaktycznych lub opiekuńczo-wychowawczych. Od przyszłego roku szkolnym będą to dwie godziny tygodniowo. Zgodnie ze stanowiskiem MEN rodzaj dodatkowych zajęć realizowanych, ich przydzielanie oraz rozliczanie należą do kompetencji dyrektorów szkół. Z takim stanowiskiem nie zgadza się większość nauczycieli.

MEN uważa, że dodatkowe zajęcia nie mogą być przeznaczane na zajęcia obowiązkowe lub opiekę nad uczniami podczas dowozu do szkoły, doraźnych zastępstw oraz nauczania indywidualnego.

- O tym, w jakiej formie będzie prowadzona dodatkowa godzina, powinni decydować wyłącznie nauczyciele, a nie dyrektorzy szkół, którzy nie znają indywidualnych potrzeb uczniów – mówi Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki Oświaty i Kultury i Forum Związków Zawodowych. Dodaje, że w stanowisku MEN powinny być też wskazane wszystkie dopuszczalne formy dodatkowych zajęć, takie m.in. jak wycieczki, opieka, udzielanie konsultacji, pomoc słabszemu i zdolnemu uczniowi.

Zajęcia dodatkowe w formie lekcji dydaktycznych mają trwać 45 minut, a te o charakterze opiekuńczo-wychowawczym – 60 minut.

Tomasz Milicki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie, policzył, że w tygodniu dysponuje 40 dodatkowymi godzinami, których w ciągu roku szkolnego jest ponad 1,3 tys. Jego zdaniem w przyszłym roku szkoła będzie miała problem z wykorzystaniem dwóch godzin przypadających na jednego nauczyciela, bo dzieci nie będą w stanie skorzystać z wszystkich ofert dodatkowych zajęć.

Gazeta Prawna, 21.10.2009
A.B./A.D., 21 października 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży