Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Spada liczba dzieci w wieku 0-17 lat

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według danych GUS-u, w ciągu roku liczba ludności Polski w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku 0-17 lat spadła o 0,7 proc., czyli o 52 366 osób. "Liczba osób w tym wieku obniżyła się we wszystkich województwach, z wyjątkiem woj. mazowieckiego (wzrost o 3 934 osób, 0,4 proc.). Największy spadek, według wskaźnika procentowego, nastąpił w województwie świętokrzyskim (1,8 proc., 4 040 osób). Najmniejszy odnotowano w woj. pomorskim (0,2 proc., 783)" - czytamy w opracowaniu GUS pt. "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r.".

Największy ubytek stwierdzono w grupie 15-17 lat - ponad 45 tys. i w grupie 0-2 lata - ponad 20 700. Najmniejszy - w grupie dzieci 3-6 lat - niecałe 8 tys. W grupie wiekowej 7-14 lat odnotowano natomiast przyrost - o prawie 21,5 tys.

Głos Nauczycielski, 24.07.2015
A.B. , 24 lipca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży