Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sondaż ZNP: Większość chce strajku

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ponad 2/3 nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi opowiada się za zorganizowaniem strajku - tak wynika z sondażu, jaki Zarząd Główny ZNP zorganizował wśród pracownic i pracowników oświaty.

Sondaż przeprowadzono w związku z ogłoszonymi 24 kwietnia przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego propozycjami zmian w Karcie Nauczyciela. Samorządowcy zaproponowali m.in. ograniczenie obowiązywania KN do nauczycieli "tablicowych", wydłużenie pensum, skrócenie urlopów wypoczynkowych, ograniczenie awansu zawodowego do nauczyciela mianowanego. "Czy wobec tych propozycji jesteś gotowa/gotowy poprzeć akcję protestacyjną pracowników oświaty i wziąć w niej udział?" - zapytał ZNP nauczycieli.

W sondażu wzięło udział ok. 60 proc. ogniw ZNP, tj. prawie 180 tys. osób. Z tego 171 tys., czyli 96 proc. wyraziło gotowość wzięcia udziału w akcji protestacyjnej, przeciw takiej opcji było 7,5 tys. osób (4 proc.).

Ankietowani mogli wybrać preferowaną formę akcji protestacyjnej. Ogólnopolską manifestację w Warszawie poparło 66 tys. osób (tj. 38,6 proc.), strajk ostrzegawczy - 62 tys. (tj. 36,4 proc.), strajk ciągły - 54 tys. (31,5 proc.), a inne działania, w tym oflagowanie szkół, zawieszenie zajęć dydaktycznych, czy wstrzymanie rekrutacji do szkół - 12 tys. (7,4 proc.).

Zdaniem Sławomira Broniarza, sytuacja nauczycieli i pracowników oświaty pogarsza się w efekcie m.in. zwolnień, likwidacji szkół, przekazywania szkół stowarzyszeniom i fundacjom oraz wprowadzania do oświaty reguł rynkowych.

Jeszcze w czerwcu zbierze się Zarząd Główny ZNP, który przeanalizuje wyniki sondażu i zdecyduje o ewentualnej akcji protestacyjnej.

Głos Nauczycielski, 4.06.2012
A.D., 4 czerwca 2012

Zobacz też:
Co dalej z edukacją? Analiza prac nad projektem zmian w Karcie Nauczyciela - część pierwsza (marzec 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży