Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

SLD o edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Głos Nauczycielski podaje, że na kongresie SLD, który odbył się 28 kwietnia, edukacja, obok pracy, zdrowia i gospodarki, była jednym z priorytetów programowych. SLD opowiedziało się za szkołą powszechną, bezpłatną, neutralną światopoglądowo; Leszek Miller mówił także o tym, że przez edukację wiedzie droga do dobrobytu, a równy i niezależny od sytuacji materialnej dostęp do wykształcenia jest ucieleśnieniem idei sprawiedliwości społecznej. Zapowiadał także obronę publicznych szkół.

Już przed kongresem wiadomo było, że SLD krytykuje gimnazja i zastanawia się nad projektem ich likwidacji. Na kongresie mówiono min., że gimnazja się nie sprawdziły; pojawił się postulat kolejnej dogłębnej reformy systemu edukacji.

Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych i MEN nie ma potrzeby wprowadzania takich zmian. Dowodem na to, że gimnazja się sprawdziły, są, wg IBE, dobre wyniki w badaniach PISA. Tymczasem Krystyna Łybacka, w rozmowie z Metrem podkreśla, że problemem są nie tyle same gimnazja, ile cały model oświaty – i krytykuje zwłaszcza zaburzenie proporcji między uczeniem a rozwiązywaniem testów.

Dziennik Gazeta Prawna, 26.04.2012, Głos Nauczycielski 30.04.2012, Metro 30.04.2012
A.B./A.D., 30 kwietnia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży