Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sierpniowe rozmowy rządu z nauczycielskimi związkami zawodowymi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
18 sierpnia odbyło się w kolejne spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej z przedstawicielami ZNP, oświatowej „Solidarności” oraz Forum Związków Zawodowych. Stronę rządową reprezentowali Krystyna Szumilas, sekretarz stanu MEN, Michał Boni, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz Agnieszka Chłoń-Domińczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Minister Michał Boni zgodził się na tymczasowe wycofanie z konsultacji dwóch projektów ustaw – o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Do rozmów o projektach strony powrócą po omówieniu kwestii podwyżek i emerytur dla nauczycieli.

„W dalszym ciągu proponowane podwyżki dla nauczycieli są zbyt małe, a stanowisko rządu w sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli negatywne” mówił po spotkaniu Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej 19 sierpnia wzięli udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. 21 sierpnia Sekretarz stanu w MEN Krystyna Szumilas oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Boni uczestniczyli w spotkaniu NSZZ „ Solidarność”. Podczas spotkania obie strony zaprezentowały swoje stanowiska na temat projektowanych zmian w ustawie o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela.

Kolejna runda rozmów przedstawicieli rządu ze związkami rozpoczęła się 27 sierpnia. Rozmowy dotyczyły głównie zmian w Karcie Nauczyciela, kompetencji związków zawodowych oraz procesu uzgadniania regulaminu wynagrodzeń nauczycieli. ZNP nie akceptuje propozycji ministerstwa pracy w sprawie emerytur pomostowych tylko dla części nauczycieli. Według propozycji resortu, emerytury pomostowe objęłyby nauczycieli pracujących z najtrudniejszą młodzieżą, na przykład w zakładach poprawczych. ZNP w dalszym ciągu podtrzymuje postulat, aby nauczyciele jako całość środowiska byli objęci uprawnieniami do wcześniejszych emerytur.

„Dyskusja z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych jest dobra i konstruktywna” – ocenił w pierwszym dniu rozmów sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Boni.

Po dwóch dniach rozmów (27 i 28 sierpnia) spisano protokół, który zawiera rozbieżności w sprawach płacowych. Strona rządowa zaproponowała wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2009 roku dwa razy po 5% w styczniu oraz we wrześniu, natomiast strona związkowa proponuje wypłatę podwyżki o 10% już od stycznia; strona rządowa po konsultacji z premierem proponuje na rok 2010 perspektywę podwyżek również dwa razy po 5%; rząd proponuje, aby średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty od stycznia 2009 roku stanowiło 100% kwoty bazowej, 111% dla kontraktowego, 144% dla mianowanego oraz 184% dla dyplomowanego.

Dwudniowe rozmowy nie przyniosły ustaleń w sprawie wcześniejszych emerytur oraz czasu pracy i decentralizacji. Na te tematy strony rozmawiać będę w trakcie następnych spotkań.

ZNP uznał za groźne dla systemu edukacji cały pakiet decentralizacyjny przygotowany przez rząd. Na 1 września zapowiedziano zatem pikietę pod gmachem MEN. Jak podkreślił przewodniczący ZNP, środowisko nauczycielskie w dalszym ciągu środowisko nauczycielskie odnosi się z dużą dezaprobatą do zmian proponowanych przez ministerstwo.

MEN, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, 19.08.2008, MEN, 22.08.2008, Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, 28.08.2008, MEN, Rzeczpospolita, Głos Nauczycielski, Gazeta Wyborcza, 29.08.2008
I. D., 12 września 2008

Zobacz też:
Wokół projektu nowelizacji Karty Nauczyciela
Negocjacje rządu ze związkami zawodowymi

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży