Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Senat przyjął znowelizował przepisy o konkursie na dyrektora szkoły

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Senat, na posiedzeniu w dniach 10-12 marca, bez poprawek przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Oddaje ona konkursy na dyrektorów szkół w gestię wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiana dotyczy art. 5c pkt 1 i polega na wykreśleniu z jego treści kompetencji dotyczących sposobu nadzorowania postępowania konkursowego na dyrektora szkoły, placówki publicznej przypisanej radzie gminy, radzie powiatu, sejmikowi województwa.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będą odpowiedzialni za przeprowadzenie kolejnych czynności związanych z konkursem na dyrektora szkoły.

Serwis Samorządowy PAP, 16.03.2010
A.B./A.D., 16 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży