Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Senat poprawia ustawę

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Senackie komisje nauki i samorządu wprowadziły poprawki do nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowanej przez LPR i Romana Giertycha. Wg tych poprawek, program "Tani podręcznik” ruszy najwcześniej w 2008 roku. Szkoła będzie też mogła dla jednego rocznika wybrać aż trzy podręczniki, a nie, jak proponował MEN, tylko jeden. Pozostał zapis, że tak wybrane książki będzie się zmieniać raz na trzy lata – ale z możliwością zmiany "w uzasadnionych wypadkach".

Senatorowie wykreślili także z ustawy pomysł, żeby kurator miał decydujący głos przy wyborze dyrektorów szkół. Proponują pozostawienie obecnego systemu, w którym decydujący głos należy do samorządów, a kurator tylko opiniuje kandydatów.

Przywrócone natomiast zostały mundurki (które nie przeszły podczas głosowania poprawek w Sejmie) – mają być obowiązkowe w podstawówkach i gimnazjach, natomiast w szkołach średnich będzie je mógł wprowadzić dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców (nawet, jeśli opinia będzie negatywna).
Senat przyjął poprawki, odrzucił natomiast wniosek Platformy Obywatelskiej o odrzucenie w całości nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt z senackimi poprawkami powraca teraz do Sejmu.
(Gazeta Wyborcza , Dziennik 30.03.2007, Dziennik Internetowy PAP 29.03.2007)
A. D., 29 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży