Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Senat poparł ustawę o Systemie Informacji Oświatowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
12 maja Senat poparł ustawę o utworzeniu nowego Systemu Informacji Oświatowej (SIO). W głosowaniu senatorowie zdecydowali, że nie będą proponować żadnych poprawek do ustawy.

Dzień wcześniej w Senacie odbyła się dyskusja nad projektem ustawy. Minister edukacji Katarzyna Hall protestowała przeciwko porównywaniu systemu zbierania danych z orwellowską wizją świata. „Szkoła nie pracuje anonimowo. Uczymy konkretne dziecko z konkretnymi potrzebami – mówiła i dodała, że na dzieci z niepełnosprawnościami przekazywana jest samorządom wyższa subwencja, więc MEN musi wiedzieć, ile pieniędzy skierować do danej gminy. A obecny system, w którym zbiera się dane statystyczne, sprzyja nadużyciom finansowym i błędom.

Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych, uznał, że system jest zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane wrażliwe będą usuwane po roku. Inne znikną po pięciu latach.

W głosowaniu 12 maja za przyjęciem ustawy bez poprawek zagłosowało 53 senatorów, 38 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Wcześniej Senat nie zaakceptował wniosku senatorów PiS o odrzucenie ustawy w całości.

Jak podaje Gazeta Prawna, przegłosowanie przez senatorów wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek spowodowało, że nie głosowano ponad 30 propozycji zmian zgłoszonych przez senatorów PiS oraz senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wśród nich, obok poprawek porządkowych i stylistycznych, były też poprawki zmierzające do wyeliminowania z ustawy zapisów o zbieraniu danych wrażliwych oraz prowadzące do rezygnacji ze zbierania danych indywidualnych o uczniach.

Nowa ustawa o SIO ma wejść w życie od 30.04.2012 r. Początkowo oba systemy - obecne SIO i nowe SIO - będą funkcjonowały równolegle. Koszt wprowadzenia systemu to 16,8 mln zł. 5 mln zł MEN wyda na szkolenia. Środki pochodzą z UE.

Teraz ustawa trafi do prezydenta. Do prezydenta zamierzają też zwrócić się organizacje, protestujące przeciw ustawie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Panoptykon i Fundacja Rodzice Szkole. Zaapelują, aby prezydent przekazał ustawę o systemie informacji oświatowej do Trybunału Konstytucyjnego. Fundacja Rodzice Szkole zapowiada też zwrócenie się do rzecznika praw obywatelskich, by zajął stanowisko w sprawie ustawy. Zdaniem organizacji pozarządowych ustawa narusza konstytucyjne praw obywateli do ochrony prywatności.

„Mylenie się i nieumiejętność operowania danymi statystycznymi nie uprawniają do przesyłania tak wielu danych do centralnego systemu i tym samym narażania poszczególnych osób na brak ochrony ich prywatności” – mówi dr Ireneusz Kamiński z Helsińskiej Fundacji.

„Cele, o których mówi MEN, można realizować, mniej ingerując w prywatność. Ale parlament wybrał rozwiązania, które zwiększają kontrolę nad jednostką. Za jednym kliknięciem będziemy wszystko wiedzieć o człowieku” – komentuje projekt Małgorzata Szumańska z Fundacji Panoptykon.

Gazeta Prawna, 12.05.2011, Gazeta Wyborcza, 10.05.2011 r., Rzeczpospolita, 12.05.2011, Rzeczpospolita, 13.05.2011
A.B./A.D., 13 maja 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży