Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm znów o sześciolatkach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na posiedzeniu w Sejmie 15.02. działacze z ruchu Ratujmaluchy.pl przedstawiali obywatelski projekt ustawy o wycofaniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Zebrali pod nim ponad 347 tys. podpisów. Projekt prezentowała Karolina Elbanowska, liderka ruchu.

Głównym celem obywatelskiego projektu jest "przywrócenie stanu sprzed reformy edukacji": oprócz zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków i obowiązku przedszkolnego pięciolatków, chodzi także o powrót do tzw. starej podstawy programowej nauczania i wychowania przedszkolnego. Autorzy projektu chcą też powstrzymania likwidacji szkół przez wprowadzenie do ustawy zapisu o konieczności ustalania przez samorządy sieci publicznych szkół i przedszkoli w porozumieniu z kuratorem oświaty. Opowiadają się ponadto za objęciem wychowania przedszkolnego - tak jak szkół - subwencją oświatową. Rodzice przygotowali także raport zawierający sto subiektywnych obrazków z nauczania sześciolatków. Są na nich dzieci moczące się ze stresu, lekcje odrabiane do nocy, przepełnione świetlice i korytarze.

Posłowie uznali, że projekt należy szczegółowo i merytorycznie rozważyć i skierowali go do sejmowych komisji.

Drugi projekt, autorstwa PiS, prezentował Sławomir Kłosowski. Projekt PiS także zakłada odsunięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków: PiS chce go odsunąć do 2050 r., wcześniej proponował 2020 r. Platforma Obywatelska, Ruch Palikota i PSL złożyły wniosek o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu.


Co do obywatelskiego projektu, w jego sprawie swoje stanowisko – negatywne – przyjął już rząd, na posiedzeniu 14 lutego.

Według rządu, propozycje rozwiązań prawnych oraz towarzyszące im uzasadnienia nie znajdują odzwierciedlenia w aktualnej rzeczywistości. Objęcie dzieci zorganizowaną edukacją zapewnia im szybszy rozwój i lepsze przygotowanie do wejścia w dorosłe zawodowe życie. Pod tym względem polskie dzieci będą miały warunki porównywalne z ich europejskimi rówieśnikami. W większości krajów europejskich naukę podejmują dzieci sześcioletnie i młodsze.

Podnoszony w projekcie obywatelskim zarzut o braku zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania dla wprowadzenia niższego wieku rozpoczynania edukacji szkolnej jest nieprawdziwy. Zmianom zaproponowanym przez rząd towarzyszyło znaczne wsparcie finansowe - napisano.

Projektodawcy zaproponowali przywrócenie definicji podstawy programowej, która obowiązywała przed 1 września 2009 r. oraz uchylenie definicji podstawy programowej kształcenia zawodowego. Zdaniem rządu, nowe definicje podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach dają nauczycielom swobodę wyboru metod i środków nauczania, gwarantując jednocześnie możliwość dostosowania ich do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów.

Zdaniem rządu bezpodstawne są też obawy autorów projektu dotyczące nieprawidłowości, jakie mogłyby powstać przy przekazywaniu przez jst szkół publicznych do prowadzenia innym podmiotom.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 14.02.2012, Gazeta Wyborcza, 15.02.2012, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, 16.02.2012
A.B./A.D., 16 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży