Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm uchwalił zmiany w ustawie dotyczące szkolnictwa zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z nowelizacją, w technikach i szkołach zawodowych obowiązywać, będzie na tym samym etapie edukacji, ta sama podstawa programowa, co w liceach. Dlatego też absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od II klasy tego liceum.

Odejdzie się od nauki zawodów na rzecz zdobywania konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to potwierdzający.

Ustawa wprowadza także nową formę kształcenia zawodowego – kursy kwalifikacyjne, które będą skierowane głównie do dorosłych. Ustawa przewiduje, że szkoły zawodowe będą mogły łączyć się w centra kształcenia ustawicznego po to, żeby łatwiej zdobywać nowy sprzęt do praktyk oraz że w systemie szkolnictwa przestaną istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane, które będą stopniowo wygaszane, gdyż nie będzie prowadzony do nich nabór.

Ustawa trafi teraz do Senatu. Nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2012 r., gdy do I klas techników i zasadniczych szkół zawodowych, pójdzie pierwszy rocznik obecnych gimnazjalistów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania.

Serwis Samorządowy PAP, 29.07.2011
A.B./A.D., 29 lipca 2011

Zobacz też:
Posłowie ratują reformę szkół zawodowych (lipiec 2011)
Konsultacje projektu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach (lipiec 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży