Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm przyjął ustawę o emeryturach pomostowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na posiedzeniu w dniach 5-7 listopada Sejm, mimo protestów związkowców, uchwalił rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych zgodnie z którą prawo do wcześniejszej emerytury utrzyma niecałe 240 tys. osób (z około miliona, które obecnie mają taką możliwość). Projekt zakłada, że emerytury pomostowe przysługiwać będą osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. co najmniej 15 lat pracowały w warunkach szczególnych lub wykonują prace o szczególnym charakterze. Na emeryturę pomostową będzie można przejść na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warunkiem ma być również odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn). Uprawnieni otrzymywaliby świadczenie w wysokości 100% emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat. Osoby, które nie otrzymają emerytur pomostowych, a pracują w zawodach dających im obecnie prawo do wcześniejszego kończenia pracy, otrzymają specjalny dodatek do kapitału początkowego. Nowy dodatek będzie przysługiwać ubezpieczonym, których okres pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, na koniec 2008 roku, wynosi co najmniej 15 lat.

Wszystkie oświatowe związki trwają przy projekcie pozostawienia nauczycielom dotychczasowych uprawnień: prawa do wcześniejszej emerytury po 30 latach pracy, w tym 20 lat w zawodzie.

Już po przyjęciu ustawy przez Sejm Premier Donald Tusk spotkał się z protestującymi związkowcami. Po spotkaniu w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", powiedział, że dla niego nadal otwarta jest kwestia złagodzenia dla nauczycieli skutków ustawy o "pomostówkach". Uczestniczący w spotkaniu wicepremier Waldemar Pawlak zaznaczył, że rząd nie wyklucza "rozwiązań dla nauczycieli, które uwzględniają specyficzny charakter ich pracy". Podkreślił, że raczej nie znajdą się one ustawie o emeryturach pomostowych, ale w innych dokumentach, takich jak np. Karta Nauczyciela.

Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, 7.11.2008
A. B./A. D., 7 listopada 2008

Zobacz też:
Rząd nadal rozmawia ze związkami

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży