Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm przegłosował nowelizację ustawy o systemie oświaty. Mundurki w szkołach będą mogły być wprowadzane decyzją dyrektora po uzgodnieniu z radą rodziców, radą pedagogiczna i samorządem szkolnym. Posłowie znieśli obowiązek ograniczenia podręczników do maksimum trzech z każdego przedmiotu dla jednego rocznika w każdej szkole.

Nowelizacja przewiduje też, że uczniowie, którzy będą mieć z zachowania ocenę niższą od dobrej, nie otrzymają stypendiów naukowych. Posłowie zmienili też przepisy umożliwiające dyrektorom szkół zwalnianie uczniów z opłat za posiłki.

W nowelizacji uregulowano sprawę zatrudnienia nauczycieli przy egzaminach i sposób zawierania z nimi umowy. Doprecyzowane zostały także zapisy dotyczące obowiązku szkolnego. Teraz ustawa trafi do senatu.

Gazeta Wyborcza, 14.06.2008 , Gazeta Prawna 16.06.2008
I. D., 14 czerwca 2008

Zobacz też:
Co może się zmienić w Ustawie
Jest nowa ustawa oświatowa

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży