Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm przyjął informację o realizacji konwencji o prawach dziecka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm przyjął „Informację Rządu dotyczącą realizacji Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., w dwudziestą rocznicę jej podpisania" przedstawioną przez minister Hall 18 marca.

W trakcie debaty posłowie oraz Rzecznik Praw Dziecka podkreślali skuteczne działania obecnego rządu w kwestii zapewnienia zapisów konwencji, w tym w szczególności w kwestii upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

Wiceminister obrony narodowej Stanisław Komorowski zadeklarował wycofanie zastrzeżenia Polski do artykułu 38 Konwencji o Prawach Dziecka ze względu na zmianę przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, którego dotyczy zastrzeżenie. W styczniu 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która w swoich postanowieniach zawiesiła obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej w Polsce.

Wiceminister sprawiedliwości Igor Dzialuk zadeklarował możliwość zmiany lub próbę wycofania zastrzeżenia w sprawie art. 7 Konwencji. Według polskiego prawa dziecko może bowiem żądać udostępnienia księgi stanu cywilnego, w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia, dopiero po uzyskaniu pełnoletniości.

MEN, 18.03.2010
A.B./A.D., 18 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży