Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm odrzucił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm odrzucił obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowany w ramach akcji „Rodzice chcą mieć wybór!” przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców oraz inicjatywę „Ratuj Maluchy”. Pod projektem zebrano 287 tys. podpisów.

Najważniejszy punkt projektu zakładał, że to rodzice mieliby decydować, czy ich dziecko rozpocznie edukację szkolną jako 6- czy 7-latek. Gdyby chcieli posłać je do szkoły w wieku 6 lat, musieliby skonsultować się ze specjalistą: pediatrą, psychologiem lub logopedą. Decyzja o przyspieszeniu lub opóźnieniu rozpoczęcia edukacji szkolnej byłaby podejmowana przez rodziców, a nie dyrektora szkoły czy poradnię.

Autorzy projektu chcieli także aby edukacja przedszkolna była prawem dziecka i obowiązkiem państwa a rodzice mieli „realny wpływ na program nauczania”. Podręczniki szkolne i programy mieliby wybierać rodzice wraz z nauczycielami. Rodzice otrzymaliby także możliwość blokowania programów i podręczników proponowanych przez nauczycieli i dyrektora szkoły.

Projekt przewidywał również zakaz tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych; przedszkole mieszczące się w tym samym budynku co szkoła nie mogłoby tworzyć z nim struktury organizacyjnej i administracyjnej, lecz mieć odrębność lokalową i finansowo-księgową. Z kolei szkoła podstawowa i gimnazjum miałyby obowiązek zorganizowania stołówki, a na wniosek rady rodziców także kuchni. Rady rodziców opiniowałyby decyzje o likwidacji szkół i przedszkoli.

Głos Nauczycielski, Dziennik Gazeta Prawna, 5.03.2015
A.B. , 5 marca 2015

Zobacz też:
Walka o sześciolatki (grudzień 2008)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży