Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm: nowe zasady WF, edukacja dla bezpieczeństwa zamiast PO

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm przyjął nowelizację ustaw o powszechnym obowiązku obronnym oraz o kulturze fizycznej. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 419 posłów, dwie osoby były przeciw, trzy wstrzymały się od głosu. Zgodnie z nowelizacją, dotychczasowy przedmiot szkolny „przysposobienie obronne”, realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych, zostanie od roku szkolnego 2012-2013 zastąpiony przedmiotem „edukacja dla bezpieczeństwa”. W gimnazjach już od września 2009 „edukacja dla bezpieczeństwa” zastąpi dotychczasową ścieżkę edukacyjną „edukacja obronna”.

Zmienione zostaną też zasady prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w ramach czterech godzin WF w tygodniu będą mieli dwie wspólne lekcje z zajęciami takimi samymi dla wszystkich w klasie i dwie lekcje, podczas których będą mogli ćwiczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz możliwościami szkoły. Chodzi np. o lekcje tańca, gry w tenisa, judo, koszykówki itp. W szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia „do wyboru” odbywać się będą na dwóch godzinach WF z trzech obowiązkowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce poprzez zmianę sposobu prowadzenia zajęć WF zachęcić uczniów do większej aktywności fizycznej i liczniejszego niż obecnie czynnego udziału w lekcjach.

Nowelizacja ustaw trafi teraz do Senatu.

Rzeczpospolita, 24 kwietnia 2009
A.D./A.B./A.R., 23 kwietnia 2009

Zobacz też:
Nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży