Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejm Dzieci i Młodzieży

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Raz do roku, 1 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Dziecka, zbiera się Sejm Dzieci i Młodzieży. Reprezentanci dzieci i młodzieży z całej Polski mają okazję zaprezentować swoje opinie i wnioski dotyczące problemów współczesnego świata, naszego kraju i środowiska. Jest to też unikalna okazja dla młodych ludzi na poznanie tajników działania demokracji i polskiego parlamentu.

Sejm Dzieci i Młodzieży składa się z 460 posłów. Są to autorzy najlepszych pisemnych prac na tematy wynikające z tytułu danej sesji, wybierani przez specjalnie w tym celu powołane Wojewódzkie Zespoły Organizacyjne Sejmu Dzieci i Młodzieży. Liczba mandatów przypadająca na poszczególne województwa jest proporcjonalna do liczby uczniów z danego regionu.

16 maja, odbyły się posiedzenia komisji XV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży - 60 posłów z całego kraju obradowało w trzech komisjach.

W tym roku, podczas swojej XV sesji, Sejm Dzieci i Młodzieży podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia wydarzeń 1989 roku, uchwałę w sprawie zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, w której apeluje o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca, apel o umacnianie demokracji poprzez kształtowanie postaw obywatelskich oraz uchwałę w sprawie uznania przez Sejm Dzieci i Młodzieży roku 2009 za rok Solidarności.

Kancelaria Sejmu, 24.05.2009, 29.05.2009, Wszechnica Sejmowa, 3.06.2009


A.D./A.R./A.B., 3 czerwca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży