Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ścisła specjalizacja – projekt rozporządzenia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Z rządowego projektu zmian w rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji kwalifikacji nauczycieli wynika, że lekcje przedmiotów będą mogli prowadzić wyłącznie nauczyciele będący absolwentami danego kierunku, a nie jak dotąd także osoby, które ukończyły studia zbliżone do kierunku, jakiego mają nauczać w szkole.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczycielem może być nie tylko osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem, ale także absolwenci kierunków zbliżonych do niego. Ustalenie, czy ukończone studia można uznać za zbliżone do nauczanego przedmiotu, należało do kuratora oświaty. W praktyce przepis umożliwiał szkołom powierzanie np. zajęć z biologii chemikom, a lekcji matematyki –absolwentom fizyki.

12 maja 2004 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przyznanie tak szerokiego uprawnienia kuratorom oświaty jest niezgodne z ustawą zasadniczą. 31 maja 2004 roku utracili oni prawo do ustalania, czy dany kierunek studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu. Rządowy projekt ma dostosować przepisy do orzecznictwa TK.

Zdaniem Marka Olszewskiego, przewodniczącego zespołu do spraw edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, znacznie zwiększy to koszty prowadzenia szkół. Uniemożliwienie powierzania prowadzenia lekcji danego przedmiotu nauczycielom, którzy ukończyli pokrewne kierunki, będzie problemem dla małych szkół.

Projekt rozporządzenia przewiduje też podwyższenie wymagań kwalifikacyjnych, jakie muszą spełniać m.in. nauczyciele szkół zawodowych. Kandydaci do takiej pracy będą musieli posiadać co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera, a nie jak obecnie absolwenta zakładu kształcenia nauczycieli. Jednak nauczyciele mianowani, zatrudnieni na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, nadal będą mogli uczyć na obecnych zasadach.

Treść projektu dostępna jest na stronach BIP MEN.

Gazeta Prawna, 13.08.2008

A. B., A. D. , 13 sierpnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży