Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Samorządy: propozycje zmian w systemie edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Samorządy chcą ograniczenia roli kuratora (między innymi pozbawienia go prawa blokowania decyzji jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu sieci szkół oraz w powoływaniu dyrektorów) i przekazania części kompetencji należących obecnie do kuratora w gestię samorządów województw.

Samorządy chcą także likwidacji zakazu przekazywania przez rady gmin spraw związanych z wypłacaniem stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym ośrodkom pomocy społecznej. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat ma ustalać dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Pojawiły się trzy propozycje dotyczące subwencji oświatowej. Pierwszy wariant zakłada utrzymanie dotychczasowych zasad. Wariant drugi ma gwarantować samorządom otrzymywanie 100% składników płacowych w subwencji oświatowej, wariant trzeci to propozycja likwidacji subwencji i stworzenie nowego systemu finansowania edukacji, który zapewni samorządom większy udział dochodów własnych, a jednocześnie wzmocni wyrównawcze funkcje mechanizmów subwencyjnych.

Propozycje wpłynęły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych oraz gmin, powiatów i województw. Zaopiniował je Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego. Wkrótce ma się nimi zająć zespół ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Serwis Samorządowy PAP, 3.04.2008
A. D., 3 kwietnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży