Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Samorządy proponują zmiany

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Łączenie szkół tego samego typu w grupy, zmiany w organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez gminy i w dotowaniu przedszkoli niepublicznych - to pierwsze propozycje samorządowców, które mają szybko usprawnić zarządzanie oświatą, nie naruszając Karty Nauczyciela, podaje Serwis Samorządowy PAP.

W czwartek w siedzibie Unii Metropolii Polskich przedstawiciele największych polskich miast rozmawiali z minister edukacji Krystyną Szumilas o potrzebnych zmianach w oświacie. Uzgodniono, że samorządy przygotują propozycje konkretnych zapisów zmian ustawowych.

Wśród tych najpilniejszych potrzeb przedstawiciele samorządów wymieniają uelastycznienie przepisów o tworzeniu sieci szkół, które mają ułatwić samorządom sprawne zarządzanie oświatą w obliczu niżu demograficznego. Część samorządowców chciałaby m.in., żeby samorząd mógł przekazywać innym podmiotom również te szkoły, które mają więcej niż 70 uczniów. Chcą także, żeby można było łączyć w zespoły szkoły tego samego typu.

Unia Metropolii Polskich wskazuje także na konieczność doprecyzowania przepisów o dotowaniu przez samorządy placówek niepublicznych. W przypadku takich przedszkoli są niejasności, co wliczać do podstawy wyliczania dotacji; w niepublicznych szkołach dla dorosłych pojawia się problem tzw. „martwych dusz" na listach, na które jst przekazują pieniądze.

Zdaniem UMP potrzebne są również zmiany w rozporządzeniu o statutach przedszkoli publicznych. Chodzi o ułatwienie organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez gminy - liczebność grup (w stosunku do przedszkoli niepublicznych nie ma zapisu o 25-osobowych grupach) czy zajęcia międzyoddziałowe.

Samorządowe propozycje mają być gotowe po świętach wielkanocnych, tak by na najbliższym spotkaniu mógł zająć się nimi zespół ds. edukacji Komisji Wspólnej.

Na spotkaniu powrócono do tematów, które pojawiły się już na ostatniej Komisji Wspólnej podczas debaty poświęconej oświacie: standardów edukacyjnych, sposobu finansowania zadań oświatowych, nauczycielskich urlopów na poratowanie zdrowia, gwarantowania średnich pensji pedagogom. Dużo czasu poświęcono kosztom wychowania przedszkolnego. Minister Szumilas potwierdziła, że w planach jest przekazanie samorządom dotacji dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.

W rozmowach ze strony MEN uczestniczyli także Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym oraz Jerzy Jakubczuk, zajmujący się w MEN subwencją oświatową.

Serwis Samorządowy PAP, 05.04.2012
A.D., 5 kwietnia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży