Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Samorządowcy pozytywnie o nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Grupowanie szkół to dobry pomysł na niż demograficzny, choć nie wszystkie zaproponowane przez MEN rozwiązania wychodzą naprzeciw potrzebom małych gmin – ceniają samorządowcy. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. edukacji KWRiST. Podczas opiniowania zgłosili jednak kilka zastrzeżeń.

„Grupowanie gimnazjów i liceów jest nie do zrealizowania. To będzie problem dla wszystkich gmin wiejskich, otaczających duże miasta w Polsce” – uważa Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz i współprzewodniczący zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej.
Jak tłumaczył, w małych gminach gimnazjaliści rozjeżdżają się do liceów w różnych kierunkach, dlatego trudno będzie zaproponować grupowanie jakiemukolwiek powiatowi. Według niego „stwarza to sytuację nierówności", bo samorządy, którym z przyczyn obiektywnych nie uda się zorganizować grupowania, otrzymają niższą subwencję.

”Stworzenie grupy przedszkolno-podstawowej i gimnazjalno-licealnej wymaga zatrudnienia specjalistów. To jest dodatkowy obowiązek i na to będzie przeznaczona zwiększona subwencja” – wyjaśniała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas. Nowelizacja zakłada również, że samorządy będą mogły zlecać prowadzenie szkół bez względu na ich liczebność, ale przekazywanie zadań oświatowych miałoby odbywać się w drodze konkursu dla organizacji pożytku publicznego i to również stanowić będzie utrudnienia dla małych gmin.

Serwis Samorządowy PAP, 22.03.2011
A.B./A.D., 22 marca 2011

Zobacz też:
Grupowanie szkół w projekcie zmian ustawy o systemie oświaty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży