Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Samorządowcy o szkołach zawodowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Konieczne jest przywrócenie finansowania Centrów Kształcenia Praktycznego w ramach subwencji oświatowej. Brak pieniędzy na ten cel ma swój skutek w niedostatecznym poziomie kształcenia” – uważa Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.
Konwent skierował do minister edukacji Katarzyny Hall stanowisko w sprawie końcowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych. Zdaniem starostów, „ostatnie egzaminy zawodowe okazały się wielka przegraną dla zbyt wielkiej liczby uczniów”. Postulują oni, aby zadania egzaminacyjne były układane przez ekspertów z udziałem nauczycieli czynnych zawodowo, na co dzień pracujących z młodzieżą i znających specyfikę nauczania w szkołach zawodowych. Konwent zwrócił również uwagę, że egzamin zawodowy i egzamin maturalny w technikach powinien odbywać się w innym terminie. Wśród postulatów wymienionych w stanowisku znalazło się m.in. obniżenie progu zdawalności z 75 proc. do 30 proc. podobnie jak dla egzaminów maturalnych, zapewnienie bezpłatnych szkoleń i dostępu do konsultacji metodyków dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Starostowie zauważyli również, że OKE powinny zapewnić informacje zwrotną w sprawie wyników egzaminów w szkołach, co ułatwi przygotowanie programów naprawczych.

Serwis Samorządowy PAP, 26.02.2009
A.D./A.B., 26 lutego 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży