Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Samorządowcy o art. 30 a Karty Nauczyciela

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Samorządowcy chcą, aby przy naliczaniu subwencji oświatowej uwzględnić koszty dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Obecnie koszty te ponosi samorząd terytorialny. Apel w tej sprawie samorządowcy z regionu częstochowskiego zawarli w stanowisku dotyczącym zmiany przepisów art. 30 ustawy Karta Nauczyciela.

Zgodnie z uregulowaniem art 30 ust 2 Karty Nauczyciela wysokość wynagrodzenia nauczyciela zależy m. in. od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań.

„Przyjęte w art. 30a ustawy uregulowanie pozostaje w sprzeczności z art. 30 ust 2 przyznając dodatek uzupełniający nauczycielom według jedynie matematycznych reguł” – zwrócili uwagę członkowie Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego. Jak podkreślili, nauczyciele, którzy czynnie przepracowali cały rok otrzymują dodatek w takiej samej wysokości co nauczyciele pozostający w stosunku zatrudnienia, a nie świadczący pracy, na przykład przebywając na zwolnieniu lekarskim lub urlopie na poratowanie zdrowia.

Samorządowcy uważają, że przepisy te naruszają konstytucyjne zasady, między innymi równości wobec prawa, gdyż obowiązek wypłacania dodatku uzupełniającego został nałożony tylko na gminy, a nie ma go w przypadku szkół resortowych prowadzonych przez ministerstwa. Ponadto są dyskryminujące wobec innych zawodów.

Serwis Samorządowy PAP, 1.06.2010
A.B./A.D., 1 czerwca 2010

Zobacz też:
Opublikowano zmianę art.30a ustawy Karta Nauczyciela (grudzień 2009)
Projekt rozporządzenia w sprawie opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (grudzień 2009)
Art. 30a ust. 3 i art. 30b Karty Nauczyciela do Trybunału Konstytucyjnego (styczeń 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży